10 anledningar till att du behöver Peer To Peer recognition

Peer To Peer blir ett allt vanligare begrepp, till stor del på grund av dess popularitet i västvärlden. Det är lätt att förstå varför fler och fler företag anammar principerna bakom detta program, fördelarna är många och själva ”systemet” är enkelt att både förstå och införliva. Peer To Peer recognition är helt enkelt här för att stanna! I USA och andra länder har mängder av stora och små företag redan börjat använda sig av de enkla men effektiva principerna.

Vad är Peer To Peer recognition?

Peer är ett engelskt ord för en person med samma status eller förmåga som dig. En jämlike helt enkelt. På arbetsplatsen kan det vara din kollega som du ofta arbetar tillsammans med eller en person i en annan avdelning. Recognition är också ett engelskt ord som i sin tur betyder erkännande och igenkänning. Tillsammans bildar de ett system som går ut på att en person blir erkänd av sina jämlikar. Denna princip har i sin tur använts för att skapa motivationsprogram, exempelvis programmet Applåder, som företag kan använda för att medarbetarna enkelt ska kunna ge varandra uppskattning, positiv feedback och komplimanger.

Varför spelar Peer To Peer recognition någon roll?

Det är ett enkelt och mycket effektivt sätt att visa personalen uppskattning, något som i sin tur leder till mängder av bra saker inom företaget, gruppen och hos individen. Vanligtvis är det ovanligt att en person blir uppskattad. Det är oftast chefens roll att ge sin personal beröm eller feedback. Det är dock mer värt att få beröm av en medarbetare som man känner och som man har arbetat tätt ihop med. Genom att använda sig att detta enkla faktum kan företag forma företagskulturen på ett positivt sätt och främja hög prestanda inom den egna verksamheten.

10 anledningar till att du ska investera i ett Peer To Peer recognition program

1. Skapa en högpresterande arbetskultur
När personalen får uppskattning för sina goda prestationer leder det till fler goda prestationer. Personalen vill helt enkelt prestera bättre för att få mer uppskattning.

2. Skapa en positiv cirkel som bidrar till utveckling och bra känslor
Som du märker kan ett program för Peer To Peer recognition snabbt leda till en positiv cirkel som bygger upp både självförtroende och som är lönsam för företaget.

3. Bygga lojalitet
En bieffekt av att man mår bra i sitt arbete och på sin arbetsplats är att man gärna vill stanna kvar. Även om programmet inte är utvecklat för att skapa lojalitet är detta oftast en av de bieffekter som programmet leder till.

4. Fostra vänskap mellan arbetarna
När personalen får möjlighet att berömma varandra blir det lättare för individerna att se varandras goda sidor. Detta leder till att personalen skapar intima vänskapsband, något som i sin tur leder till en positiv och välkomnande företagskultur.

5. Bra arbetskultur bidrar till personlig utveckling och en bättre gemenskap
God arbetskultur har enormt många fördelar. Det handlar inte bara om att det blir lättare att arbeta när man trivs på sin arbetsplats. Bra affärskultur gör det även enklare att attrahera nya talanger som kan ta företaget till ännu högre höjder.

6. Bättre feedback
Istället för att bara få feedback på sitt arbete enstaka gånger under ett år så kan Peer To Peer recognition göra det lättare att få feedback. Det beror på att det inte enbart är chefens ansvar att utvärdera andras arbete, helt plötsligt kan alla ge feedback på varandras arbete utan att det skapar en konstig situation på arbetsplatsen.

7. Lättare att förstå vad man gör rätt
När man kontinuerligt får feedback blir det betydligt lättare för personalen att förstå vad de gör bra och vad de behöver förbättra.

8. Det är ett enkelt system
Online Peer to Peer recognition programs kan se ut på olika sätt. Programmet ”Applåder” går exempelvis ut på att personalen får ett enkelt verktyg för att visa sin uppskattning. Applåderna kan sedan användas för att köpa olika saker på en webbshop. Just enkelheten är en viktig faktor i hur framgångsrikt programmet används. Det ska helst ta så lite tid som möjligt att lära sig systemet och att använda sig av det i den dagliga verksamheten.

9. Frivilligt beröm
Det är viktigt att komma ihåg att denna typen av program bör vara frivilligt att använda och inte ett måste. Det finns flera anledningar till detta men framförallt kan berömmet upplevas som oärligt om man måste ge bra feedback hela tiden.

10. Börja redan idag
Det är fullt möjligt att börja arbetet med att introducera denna typ av uppskattningssystem i den dagliga verksamheten redan idag, oavsett om det är en stor verksamhet med hundratals arbetare eller ett mindre företag med ett fåtal.

Gör som tusentals andra företag före dig och introducera ett enkelt system för uppskattning, feedback och komplimanger. Du kommer själv att märka att detta program snabbt skapar förändring inom personalen på ett positivt sätt. Det kommer inte att ta lång tid innan ”Applåderna” blir en naturlig del av företaget som man gärna berättar om för andra. Ta det egna företaget till nya höjder genom ett Peer To Peer recognition program. Perfekt för företag som letar efter ett annorlunda sätt att motivera sin personal. När personalen är glad kan de prestera bättre och även må bättre på arbetsplatsen, något som i sin naturligtvis påverkar lönsamheten. Många amerikanska företag har redan anammat kraften hos dessa principer, se till att ditt företag inte hamnar på efterkälken, introducera ett smart och helt digitalt belöningssystem redan idag.