APPLÅDER – PEER TO PEER RECOGNITION

Applåder är ett digitalt verktyg från Motivation Service. Applåder är utvecklat för att, på ett enkelt och lättillgängligt sätt, skapa en roligare arbetsdag. Kollegor får upp ögonen för varandra och varandras prestationer, berömmer varandra och gläds åt varandras framgångar.

Här ökar motivation, kreativitet, laganda och självklart även lönsamheten i din verksamhet.

Applåder kan användas på alla arbetsplatser där man på ett eller annat sätt samarbetar. Applådgruppen kan ha samma eller olika arbetsuppgifter. Att använda Applåder är ett sätt att få ihop gänget, få alla att känna sig delaktiga i det gemensamma uppdragets utveckling och framgång.

”Peer to peer recognition” är nu en av de största trenderna i USA kring belöning. En klapp på axeln eller ett tack från en kollega kan göra stora förändringar i positiv bemärkelse. Ett stort antal undersökningar visar på de positiva effekter som denna typ av belöningsprogram genererar.

Applåder är både kul och effektivt och kommer helt säkert att bidra till ett bättre och mer effektivt arbetsklimat!

Kika mer på Applåder >

Applåder - Online peer to peer recognition programs