Applådera dina anställda med belönings- och lojalitetsprogram

Relationer måste underhållas för att fungera. Det gäller även relationer kollegor emellan. Uppskattning och kommunikation är viktiga inslag för att personalstyrkan ska sträva mot samma mål och leverera goda resultat. Medarbetare som löpande uppmuntras och ges utrymme att utvecklas knyts också närmare dig som arbetsgivare.

Motivation och lojalitet hänger ihop, men kommer inte av sig självt. Att stärka motivationen och lojaliteten hos de anställda kräver tvärtom en noggrann arbetsplan med rutiner och kontinuerlig uppföljning som visar hur ni ligger till mot de uppsatta målen.

Motivation Service har utvecklat ett mycket enkelt och lätthanterligt belöningssystem: Applåder. Applåder är ett digitalt verktyg som bidrar till att de anställda själva involveras i motivationsprocessen, och som gör det enkelt för alla i teamet att snabbt visa, eller få, uppskattning. Så här funkar det:

Poängpott

Alla involverade i ett projekt, eller anställda på en avdelning, tilldelas en egen poängpott som de ska använda endast till att belöna kollegor med. Det finns olika belöningsområden att dela ut poäng inom. Belöningsområde bestämmer deltagarna själv utifrån det som ligger närmst kollegans prestation.

En belöning ska gå att ta på

En belöning upplevs som en belöning först när den faktiskt går att ta på. Poängen som kollegor delar ut till varandra, så kallade ”Applådpoäng”, kan enkelt lösas in mot olika produkter i den sammanlänkade webbshopen. Eftersom Applåder bygger på idén att alla anställda ska bidra och faktiskt dela ut poäng, kommer också alla kunna hämta ut någon form av belöning under perioden.

Uppföljning

För att Applåder ska fungera på bästa sätt är det viktigt att arbetsgruppens användning av verktyget följs upp och utvärderas. Det är ett löpande ansvar för dig som chef, men ett uppdrag som också kan delegeras till en ”Applådansvarig”. Engagemanget är inte svårt att hålla igång, tvärtom blir ”Applådpoängen” snabbt en tacksam och rolig boost i vardagen.

Förutom det digitala verktyget Applåder erbjuder Motivation Service andra behovsanpassade och resultatrelaterade motivations, – och lojalitetsprogram.

Ett skräddarsytt motivations,-lojalitets, kundklubb,- eller belöningssystem kan ta din verksamhet till en ny nivå. Kontakta Motivation Service för mer information!