Belöningsprogram – säkrar personalens motivation på lång sikt

Belöningsprogram ska inte bara gynna vissa medarbetare eller avdelningar, de ska utformas i syfte att utveckla och stärka hela företaget. Men, samtidigt är det viktigt att inte dela ut belöningar bara för sakens skull. Tvärtom ska programmet alltid vara direkt kopplat till prestation, och följa målbilden för både verksamhet, den enskilde medarbetaren eller personalgruppen.

Vissa företag väljer att begränsa sitt motivationsprogram till ett visst team eller en specifik avdelning. Hur man väljer att göra beror på de specifika målen och behoven inom verksamheten, men för att undvika känsliga scenarion där utomstående personal ifrågasätter upplägget kan det vara bra att ta hjälp av ett professionellt motivationsföretag.

I andra fall inkluderas samtliga anställda i belöningsprogrammet, och även i dessa lägen kan det uppstå frågor och utmaningar. Hur ska man till exempel göra för att säkerställa att resurserna i programmet räcker till, och vem ska vara ansvarig för vad i arbetet med att motivera medarbetare? Passa på att ifrågasätta och gå till botten med era önskemål, vi på Motivation Service hjälper gärna till med att hitta lösningarna för just era behov.

När ett belönings- eller lojalitetsprogram väl sjösätts så är det av hög betydelse att det verkligen resulterar i just det tänkta mervärdet. Hur? Till att börja med är det en bra idé att lyssna till de anställdas tanker och åsikter redan innan lanseringen av ett programmet. På så vis visar du att du bryr dig om dina anställda och deras input, men framförallt kan du vara säker på att programmet faktiskt är förankrat i en verklig behovsbild. Först då är det också möjligt att skapa en solid grund av engagemang, lojalitet och motivation.

När du väljer att samarbeta med oss på Motivation Service kan du alltid vara säker på att belöningsprogrammet är utformat efter just era specifika förutsättningar. Vårt självklara mål är alltid att stärka företaget och personalens motivation och lojalitet ur ett långsiktigt perspektiv. Kortsiktiga vinster är inget vi strävar efter eller nöjer oss med. Förutom detta erbjuder vi en unik premieshop med ett brett urval av produkter och upplevelser och där dina anställda själva kan välja den belöning som passar bäst just nu.