BELÖNINGSPROGRAM

Belöningsprogram ska utformas i syfte att utveckla och stärka hela företaget. Samtidigt är det viktigt att tänka på syftet med utdelning av belöningar. Programmet bör alltid vara direkt kopplat till prestation, och följa målbilden för både verksamhet, den enskilde medarbetaren och/eller personalgruppen.

Det går även bra att begränsa sitt motivationsprogram till ett visst team eller en specifik avdelning. Viktigt är att se till de specifika mål och behov som finns inom verksamheten. Här kan det vara bra att ta hjälp av ett professionellt motivationsföretag för att säkerställa programmets syfte.

I de fall då samtliga anställda inkluderas i belöningsprogrammet är det viktigt att säkerställa att resurserna i programmet räcker till, vem som ska vara ansvarig för arbetet med att motivera medarbetarna. Passa på att ifrågasätta och gå till botten med era önskemål, vi på Motivation Service hjälper gärna till med att hitta lösningarna för just era behov.