Ett bra motivationsprogram är en viktig nyckel till den goda arbetsplatsen

Kraven är högt ställda och utmaningarna tuffa! Vi uppmuntras att både ha individuella mål och gemensamma mål som ska uppnås och helst överträffas. Som chef eller företagsledare kan det vara svårt att tänka ut sporrande aktiviteter, hinna utveckla, följa upp, utvärdera samt ta fram motivations träning och belöningar som känns rätt och attraktiva för målgruppen.

Med rätt förarbete hittar vi snabbt rätt strategi, utvecklar en bra plattform som innehåller allt som behövs för att mäta och följa upp de olika målen.

Motiverade människor är en framgångsfaktor. Det spelar ingen roll vilken förmåga en person har, utan motivation kommer den fulla potentialen aldrig att uppnås. Utan motivation är det svårt att lyckas. Motiverade människor gör en gladare arbetsplats, vilket i sin tur ger högre produktivitet, bättre lönsamhet och resultat. Dessutom kommer du snart märka att nöjda kollegor och team-medlemmar samarbetar bättre och blir mer lösningsorienterade.

Där människor påverkar resultatet, är det möjligt att påverka människor. Men hur går man då egentligen tillväga för att bygga motivation från grunden?

Behovsanalys

Till att börja med måste vi identifiera de aktuella behoven och utveckla rätt motivationsprogram för att inspirera och motivera. Vilka är utmaningarna; vad vill vi förstärka, förändra, förbättra och uppnå? Hur ser gruppen av människor ut som vi ska jobba med? Finns det omvärldsfaktorer att ta hänsyn till? Andra faktorer som kan komma att påverka processen och som vi därför bör förhålla oss till? Hur långt kan vi komma med motiverande samtal?

Syftet måste vara glasklart

När vi lanserar och introducerar ett motivationsprogram ska allt vara tydligt och enkelt. Vi har en gemensam utmaning med ett gemensamt mål. Vi kommer att ta oss framåt på ett visst bestämt sätt och för att kontrollera att vi är på rätt väg så stämmer vi av kontinuerligt. I stort kan man dock säga att det här bygger på två enkla men helt grundläggande frågor:

1. Vad krävs av mig?
2. Vad får jag för min insats?

Motivation Service AB har mer än 40 års erfarenhet av motivations-, lojalitetsprogram och säljtävlingar. Här finns bred kompetens även inom konferens- och gruppresor. Kontakta Motivation Service redan idag för mer information eller läs mer på www.motivationservice.se.