För upp motivation på agendan

Företag och organisationer blir allt mer medvetna om vikten av motiverade medarbetare. Motivation skapar arbetsglädje och samhörighet på arbetsplatsen, så enkelt är det! En medarbetare som känner sig sedd och uppskattad för sina ansträngningar blir både mer effektiv och produktiv, vilket självklart gynnar verksamheten. Att jobba med motivation på arbetsplatsen är alltså någots om varje chef och ledning borde ha högt prioriterat på sin agenda!

Ett vanligt sätt att öka motivation på en arbetsplats är exempelvis att upprätta olika typer av belöningsprogram. Ett motivations- eller belöningssystem behöver inte vara begränsat till medarbetarna, utan kan även omfatta kunder och samarbetspartners.

Tre tips förökad motivation: 

Erkännande

Genom att uppmärksamma kollegor som gör bra ifrån sig eller kunder som är lojala, stärker vi dessa och får dem att känna sig värdefulla och uppskattade. Ett roligt och effektivt sätt att främja relationen mellan företaget och kollegan/kunden. Erkännandet kan exempelvis komma i form av positiv feedback eller publik uppskattning.

Adderatvärde

Träningsprogram, roliga event, resor, överraskningar och utbildningar är alla exempel på aktiviteter som kan addera ett mervärde och öka motivation. Aktiviteterna kan användas på ett effektivt sätt för att inspirera och motivera personalen inom ett företag. Är det roligt att arbeta och har man något att se fram emot, gör man oftast bättre ifrån sig. En aktivitet kan även vara ett sätt att erbjuda ett mervärde till kunder och se till att de minns ditt varumärke och kommer tillbaka.

Belöningar

Att erbjuda olika typer av belöningar är ett mycket effektivt sätt att motivera individer. Det kan handla om bonusar som delas ut till anställda, en resa man gör tillsammans när man uppnått säljmålen eller samlade rabatter för en kund. Idag finns olika typer av webbtjänster för belöningar som man kan använda inom ett företag. Applåder är till exempel en webbtjänst som Motivation Service har utvecklat. Via Applåder kan medarbetare enkelt belöna varandra med applådpoäng för goda arbetsinsatser. Applåder ger kollegor möjlighet att uppmärksamma varandra vilket bidrar till ökad motivation, arbetsglädje och engagemang inom företaget. Applådpoängen kan dessutom lösas in mot allt från kvalitetsartiklar till upplevelseri Applåders webbshop.