Höj motivationen med peer to peer- recognition

Många individer motiveras mer av att bli sedda av de närmaste medarbetarna än av att få direkt uppmärksamhet från chefen.

Medarbetare som ser varandra och visar uppskattning med hjälp av ord eller gester är en viktig del av ett trivsamt arbetsklimat. På så sätt skapas en team- och kamratanda som stärker de anställda och även företagets lönsamhet.

Många företagsledare jobbar idag hårt för att uppnå ett trivsamt arbetsklimat. En arbetsplats där medarbetare känner sig motiverade och blir sedda. Ett program för peer-to-peer-recognition är bra verktyg för att uppnå sådana, positiva stämningar inom företaget.

Hur ska då peer-to-peer-recognition användas och hur sker implementeringen av denna metod?

Undersök behoven

Vilka åtgärder behövs för att göra skillnad? På vilket sätt ska resultaten förbättras? Ett bra sätt att hitta fram till rätt insatser och strategier är att ta hjälp av företag i incitamentbranschen med kännedom inom motivation, lojalitet, varumärkesvård och lokala marknadsinsatser. Tillsammans med dem kan du få kompetent hjälp med att utvärdera nuläget och ta fram ett relevant underlag inför lansering och genomförande.

Presentation

Strategier av det här slaget bygger på anställdas engagemang och förståelse. Alla i teamet måste ha en tydlig bild av syftet med programmet, redan i ett tidigt skede, och det är viktigt att ledningen är tydlig med att programmet gäller även dem. Peer-to-peer- recognition måste lanseras i alla delar av verksamheten för att fungera och för att de anställda ska bli motiverade att delta.

När det står klart vad din personalgrupp saknar inom verksamheten och vilken typ av ny kommunikation som skulle bidra till ett mer motiverat arbetsklimat är nästa steg att gå vidare med konkret planering av programmet som sedan lanseras.

Ta vara på hösten och kom igång

Hösten är en bra tid att motivera dina medarbetare på nya sätt. Den här tiden på året finns ofta ny energi efter sommarens ledighet och en nystart på arbetsplatsen är ofta välkommet.

Kontakta Motivation Service för skräddarsydda lösningar, strategier och koncept.