Konferenseresa –  när du vill utveckla affärer och relationer

En konferensresa ska hjälpa företaget att växa och utvecklas, eller i andra fall stärka banden till kunder eller samarbetspartners. För att resan ska bli lyckad är det viktigt att den anpassas efter verksamhetens förutsättningar och att man lägger ned tid och energi på planerandet av det aktuella arrangemanget. Om förberedelserna inte ser till syftet eller företagets unika mål finns det risk för att att konferensresan inte helt fyller sin funktion.

I de fall som en  konferensresa både har ett affärs- och relationsstärkande syfte är det viktigt att också schemalägga aktiviteter  och övningar. Ja, det finns mycket att vinna på en dynamisk och underhållande resa där personalgruppen inte bara ägnar dagarna åt långa utdragna möten, även om det inte är fråga om en renodlad kick-off. Genom att variera upplägget så skapas engagemang och motivation som långsiktigt bäddar för förbättrade resultat.

Konferens- och incentiveresor är med andra ord inte bara ett sätt att samlas för att diskutera företagets mål, fokusområden och eventuella utmaningar. Det är också ett sätt att få de anställda att känna sig sedda, och att stärka deras lojalitet till verksamheten och det övriga teamet. Genom att välja ett resmål eller en anläggning som också ger utrymme för personalvård så innebär resan en  god investering i de anställdas välmående och framtid inom företaget.

Men hur ska man då veta vad för slags resa som passar för verksamhetens aktuella behov? Det är inte alltid så enkelt att lista ut, och i många fall kan det vara tacksamt att vända sig till en extern aktör som ser era behov ur lite andra perspektiv. Vi på Motivation Service är specialister på både motivationsprogram och incitamentsprogram och driver dessutom vår egen resebyrå. Denna samlade kompetens gör att vi alltid kan garantera det bästa och anpassa lösningarna för just era förutsättningar. Du behöver aldrig oroa dig för tidsödande flaskhalsar, andra typer av fördröjningar eller misslyckade konferenser.

Naturligtvis hjälper vi dig också med att undersöka passande lokaler, utifrån antal deltagare och med hänsyn till eventets omfattning och tema. För att resan ska bli så lyckad som möjligt rekommenderar vi alltid våra kunder att, redan i ett tidigt skede, tala med sina anställda om deras förväntningar och tankar om konferensen. På så sätt blir det möjligt att skräddarsy ett upplägg som blir relevant, lyckat och uppskattat.