Konferensresa – så funkar det

Efter semestern eller i början av en ny jobbtermin är det bra att ena arbetsgruppen och kickstarta verksamheten. Detta kan dock vara svårt att göra i den egna kontorsmiljön eller på konferensanläggningar som många gånger lämnar mycket att övrigt att önska. Ett miljöombyte kan i dessa lägen bidra till att medarbetarna ser varandra och verksamheten i nytt ljus, och då är en konferensresa ett bra alternativ.

En sådan resa går ofta till en annan ort. Hur långt bort, eller hur lång tid resan pågår beror på företagets behov, men för varje dag som resan pågår är minst sex timmar avsatta för konferensaktiviteter. Det vill säga möten, kurser och liknande. Under en vecka bör därmed den effektiva konferenstiden sträcka sig till minst 30 timmar och då vara jämnt fördelade över veckan. Utöver detta är det möjligt för deltagarna att ägna sig åt sociala aktiviteter och sysselsättningar som stärker arbetsgruppen, ett annat viktigt syfte med en resa av det här slaget. Företag som letar sätt att motivera och utveckla sina anställda kan också överväga följande:

Incentiveresa

När företag till exempel har lanserat en ny produkt eller en ny tjänst kan det vara bra att belöna de anställda och deras insatser med en resa. På så sätt känner sig medarbetarna uppskattade och får dessutom en möjlighet att landa efter sina ansträngningar. Incentiveresor gynnar dessutom företaget som helhet eftersom det stärker relationerna mellan de anställda och bäddar för förbättrade samarbeten framöver. Personal som uppmuntras till att varva ner mellan varven mår också bättre vilket förhindrar sjukskrivningar som också innebär kostnader för företaget.

Motivationsinsatser

Motivation kommer inte bara av storslagna gester, resor och event. Tvärtom finns det också många andra möjligheter att löpande uppmuntra de anställda. Eftersom alla företag fungerar på olika sätt, har olika arbetsgrupper och mål så är det dock viktigt att utgå ifrån de rådande förutsättningarna. Ett effektivt motivationsprogram är alltså anpassat och skräddarsytt efter verksamhetens och de anställdas behov och säkerställer på så vis ett klimat där fler vill leverera mer.

Det finns många olika sätt att lyfta ett företag, men ett bra sätt är att börja inifrån och bygga en motiverad och välmående personalstyrka. Motivation Service utformar motivations- och belöningsprogram, säljtävlingar och konferensresor för just era behov. Kontakta dem redan idag eller läs mer på deras webbplats.