Konferensresa utomlands – för ökad motivation

Många företag kämpar för motivera sina anställda, och visst finns det också många olika metoder att välja mellan. Förutom självklarheter som att betala konkurrenskraftiga löner kan belöningar, bonusar och andra program vara effektiva sätt att öka motivationen och engagemanget hos medarbetarna.

Att visa uppskattning är ett annat exempel på incitament för nöjda anställda. Varför inte förena nytta med nöje och arrangera en konferensresa utomlands för hela, eller delar av företaget?

Här följer fler tips som hjälper dig till motiverade medarbetare:

Balans mellan arbete och fritid

Skapa en kultur där det är okej att gå hem innan det är mörkt. Detta skapar förtroende och visar att du litar på att arbetet blir gjort ändå. Ur det perspektivet är frihet under ansvar en effektiv metodik.

Flexibilitet

Att erbjuda flextider innebär ett ökat engagemang från medarbetarna. Det gör det också möjligt för de anställda att arbeta och leverera resultat under de timmar som de faktiskt uppnår sin optimala kapacitet.

Trial and error

Genom att skapa en kultur där det är tillåtet att misslyckas kommer ni också att lyckas. Det måste vara okej att be om hjälp för att kunna lära sig nya saker och utvecklas.

Förtroende

Arbetare som har förtroende för sin chef arbetar hårdare och är effektivare. Ta dig tid att prata, lyssna och skapa delaktighet. Visa att du bryr dig om dina medarbetare och våga erkänna dina misstag.

Jobba hemifrån

Erbjud möjligheten att arbeta hemifrån. Många behöver bara en dator och internetuppkoppling för att kunna arbeta. Genom att låta de anställda arbeta hemifrån visar man att man litar på att de kan och sköter sitt jobb.

Informera

Skapa rutiner för hur delgivningen av information ser ut. Ett tråkigt och slentrianmässigt måndagsmöte kanske inte är det bästa sättet att berätta hur veckan ser ut. Våga vara lite kreativ även om det är viktigt med rutiner. Kanske håller olika medarbetare i veckomötet?

Målsättning

Mål måste ha en mening. Inte bara för företaget i stort eller den specifika enheten utan även på ett individuellt plan. Bryt ner varje mål i olika milstolpar, diskutera hur ni tillsammans kan klara av de olika stegen och försök också få varje individ att förstå sin unika roll.

Belöning

Alla gillar belöningar. En förutsättning för belöningar är ett bra motivationsprogram som uppmuntrar medarbetarnas att uppnå målsättningarna. Men använd belöningarna på rätt sätt och var tydlig med vad som ska uppnås för att ta del av bonusen.

Om du vill öka ditt företags lönsamhet och få motiverade medarbetare rekommenderas att kontakta oss på Motivation Service. Vi erbjuder tjänster som säljtävlingar, färdiga konferensresor med program och belöningskoncept.