Kundklubb och andra belöningar

I all företagsverksamhet är det viktigt att knyta kunderna till sig. Genom lojala kundrelationer säkerställer du långsiktiga kontakter, som i sin tur är helt grundläggande för att bibehålla och uppnå ett bättre resultat. Ett sätt att motivera kunder att återvända till din verksamhet är att bjuda in dem till en kundklubb där de aktivt får ta del av nyheter, personliga erbjudanden, rabatter och inbjudan tillevents. Tack vare sitt medlemskap känner sig kunderna premierade och sedda och de förstår att de är av hög betydelse för ditt företag. Varumärkesvård handlar med andra ord inte bara om renodlad marknadsföring. Detta arbete kräver också mer djuplodande satsningar som faktiskt riktar sig direkt till redan befintliga kunder.

Men, stärkt lojalitet börjar i din egen verksamhet. Det är de anställda som genom sitt arbete och sina kundkontakter uppmuntrar till en långvarig relation. Därför är det helt avgörande att alla anställda, i verksamhetens alla led, arbetar aktivt mot detta mål. Ett sätt för företag att uppnå detta är att lansera belöningsprogram som motiverar personalen att uppfylla vissa specifika mål. Några exempel på sådana program och typer av belöningar, beskrivs här nedanför:

Erkännande

Både anställda som gör bra ifrån sig eller kunder som är lojala uppskattar att känna sig värdefulla. Publika eller interna erkännanden kan därför vara ett bra sätt att rikta uppmärksamhet och kan fungera som en uppmuntran att fortsätta på samma vis framöver. Konferenser och andra event kan vara passande tillfällen för sådana former av erkännanden.

Resor & upplevelser

Upplevelser och resor är inte bara en populär typ av belöning utan dessutom något som bidrar till att de anställda utvecklas och växer ytterligare. Mervärden av det här slaget gör att personalen har något att se fram emot, och som också gör det mer lustfyllt att arbeta.

Belöningar

Produkter, resor, bonusar och erbjudanden. Det finns många olika typer av effektiva belöningar som fungerar utmärkt som motivation för både anställda och kunder. Motivation Service AB har tagit fram en egen webbtjänst som heter Applåder där de anställda kan belöna varandra med applådpoäng i samband med lyckade arbetsinsatser.

Testa vårt  applådprogram redan idag!  Mer information hittar du på Motivation Service webbplats.