Lojalitetsprogram – för goda kundrelationer

Lojalitet knyter människor samman och är också vad som utgör grunden i goda kundrelationer. Företag som satsar på lojalitet kan med andra ord känna trygghet i att verksamheten och varumärket stärks ur ett långsiktigt perspektiv. Men det räcker inte bara med att kommunicera med de befintliga kunderna, företag måste hela tiden arbeta för att hitta fram till nya kunder och personer som kan tänka sig att sprida budskapet om varumärket.

Genom att belöna kunderna och placera dem i en kontext där deras behov blir sedda förbättras möjligheten till en stärkt affärsrelation. Något som i sin tur ökar chansen för fler återköp. En kundklubb är ett exempel på ett lojalitetsprogram av det här slaget, där erbjudanden, kampanjer och event bidrar till att företaget knyter kunderna närmare sig.  Det finns dock många andra sätt att utforma stark lojalitet. Vi på Motivation Service hjälper dig gärna med en lösning framtagen efter just dina och dina kunders behov.

Men lojalitet präglar även de rent interna samarbetena på en arbetsplats, och hänger då också nära samman med motivation. Medarbetare och team som blir sedda trivs bättre och de som blir uppmärksammade eller belönade för sina prestationer får också bättre självförtroende. Allt detta leder i sin tur vidare till ett minskat behov av energikrävande rekryteringar och en lustfylld arbetsplats där personalen utvecklas och växer tillsammans.

Men hur gör man då för att skapa och upprätthålla ett arbetsklimat där de anställda uppmuntras och stärks på regelbunden basis? Ett bra sätt för dig som vill involvera hela teamet och som är noga med att alla på avdelningen både ska ge och få feedback är att använda ett belöningsprogram som Applåder. Ett verktyg framtaget för företag som enkelt vill motivera sin personal.

Vi ser att många uppskattar detta Applådprogram som bygger på idén att alla involverade delar ut poäng till sina kollegor i samband med olika prestationer. Poängen kan sedan användas i den sammanlänkade och mångfacetterade premieshopen.

Vi på Motivation Service utformar lojalitets- och motivationsprogram både för partners och slutkund och strävar i alla led efter att förbättra kundernas resultat och lönsamhet. Vi ger er verktygen för att bli en trygg, engagerad, rolig och kreativ verksamhet. Kontakta oss i dag!