Motivera dina medarbetare – användbara tips

Ett företags verksamhet kan se ut på flera olika sätt. Oavsett vad det är för typ av verksamhet så är en sak säker, du behöver duktig personal för att kunna göra ett bra jobb. För att behålla kompetenta och erfarna personer behöver du skapa en arbetsplats som är attraktiv. Det är här som motivation kommer in i bilden.

Hur motiverar man sina medarbetare?

Att motivera en individ betyder att du, på ett eller annat sätt, ger personen drivkraft för att nå ett mål. Exakt hur man motiverar en person eller flera personer är något som många har utforskat, från vetenskapsmän till företagare. Vi ger dig några användbara tips som du kan använda för att motivera dina medarbetare redan idag.

Motivera arbetare med inre och yttre faktorer

En person kan bli motiverad att göra något på grund av inre drivkrafter, exempelvis nyfikenhet, att uppgiften känns intressant eller för att det är roligt. De kan även motiveras av yttre drivkrafter, exempelvis att de kommer att få en belöning eller att de kommer att undvika ett straff. Ett bra sätt att motivera dina medarbetare är genom att blanda både inre och yttre faktorer. Försök att undvika negativ motivering, exempelvis att de undviker bestraffning, så långt det går eftersom det leder till en negativ arbetskultur, något som sedan minskar motivationen med tiden. Om alla istället tycker att det är roligt och utvecklande att gå till jobbet blir det lättare att hålla en hög motivationsnivå.

Motivera arbetare genom att vara tydlig och konsekvent

Det finns en anledning till att kommunikation är viktigt när det kommer till ledarskap. Att tydligt kunna säga vilka mål personalen ska sträva efter och hur dessa ska nås är oerhört viktigt. I många fall kan tydliga mål i sig vara en motiverande faktor, speciellt för tävlingsinriktade personer som gillar att kunna mäta sig mot något. Det kan även vara en god idé att ha en belöning när mål uppnås. Det är ett sätt att visa medarbetarna uppskattning för det hårda arbetet de har utfört. Som vi nämnde tidigare kan belöningar i sig också vare en metod för att motivera medarbetare. Det behöver inte vara individuella belöningar, även belöningar som gynnar hela gruppen kan leda till engagerad och motiverad personal. En bra belöning kan vara en rolig konferensresa om gruppen lyckas nå ett visst gemensamt mål.

Motivera arbetare med små belöningar

Du kan göra det lättare för dig själv genom att använda dig av ett befintligt lojalitetsprogram för att motivera medarbetare. Det finns flera typer av program som utvecklats för att skapa både lojala och motiverade anställda. Ett belöningsprogram som ger personalen möjlighet att ge varandra beröm och som även ger små belöningar kan leda till stor förändring, både i hur arbetsplatsen upplevs och även i företagets resultat.