Om Motivation service

Vår arbetsdag kretsar till 100 % kring gamification, säljtävlingar, motivationsprogram och lojalitet.

Vi skapar effektiva och roliga helhetslösningar för att du ska få fart på din organisation, ökad aktivitet i säljleden och stärkt kundlojalitet.

Vi har och producerar det som krävs för varje unikt uppdrag. Vi driver, utvecklar, analyserar och jobbar stenhårt för att svara upp mot våra kunders högt ställda krav och förväntningar.

Tack vare alla förtroendeuppdrag, och över 40 års branscherfarenhet, har vi positionerat oss som nordens främsta företag inom säljtävlingar, motivations- och lojalitetsprogram.

Stort tack till alla uppdragsgivare genom åren, återkommande och nytillkomna!

Motivations service teamet