Planera säljtävlingar och motivationskoncept inför hösten

Efter sommarens ledighet och semester är det viktigt att komma igång igen inför höstterminen. Sätt upp nya mål och var inte rädd för att utmana dina anställda.

Så länge du har rätt strategier och motivationsprogram att luta dig tillbaka mot så talar  mycket för att verksamheten kan växa och utvecklas i snabb takt.  Men det räcker naturligtvis inte med att chefer och ledningsgrupper är fast beslutna om att ta företaget till nya nivåer. Personalen måste engageras och också vilja ta ansvar över resultatet.

Framförallt är det viktigt att hitta lösningar och system för att motivera återförsäljare som ju har en avgörande funktion när det kommer till kundrelationer och varumärkesspridning.

Hoppas du på ökad effektivitet i säljleden under hösten? Då är det bra att titta vidare på exempelvis följande:

Kundservice och återköp

Service och kundkontakt är helt avgörande när det kommer till framgångsrik försäljning och goda relationer. Dessa möten innebär ett viktigt första intryck av varumärket som i sin tur kan komma att hänga kvar under lång tid framöver och bli avgörande för huruvida kunden är intresserad av fler köp eller inte. Här är motiverad, entusiastisk och kunnig personal ett måste. Var noga med att analysera säljarnas status och våga ifrågasätta deras produktivitet för att kunna sätta in det rätta motivationsprogrammet i rätt tid.

Uppföljning

Hade den där skräddarsydda lösningen önskad effekt, eller verkar det som om de dåliga resultaten fortsätter? Var noga med att följa upp och utvärdera dina motivations- eller lojalitetsprogram för garanterad effekt och välmående, engagerad personal.

Belöningskoncept

I vissa fall räcker det inte med enstaka punktinsatser. För att hålla uppe de goda resultaten kan det istället vara så att verksamheten kräver ett pågående motivationskoncept för regelbunden uppmuntran utan vidare begränsning till specifika projekt. Applåder är ett sådant digitalt verktyg som gör det möjligt för alla i teamet att uppmuntra och pusha varandra till nya goda resultat.

Börja ladda för hösten redan nu. Kontakta oss på Motivations Service och få hjälp med skräddarsydda säljtävlingar eller andra motivationskoncept som kan utveckla produktiviteten på din arbetsplats. Läs mer på http://motivationservice.se/.