Processen bakom motiverande samtal och program

Alla människor har behov av motivation. Både på ett personligt och yrkesmässigt plan. Vad vi upplever som motiverande och vad som uppmuntrar oss att ta oss till nya nivåer i livet, skiljer sig mycket från person till person. Företag som aktivt arbetar med motivation träning för att utveckla sina anställda måste också tänka på att anpassa insatserna efter personalens individuella förutsättningar. Säljtävlingar och andra mer prestationsinriktade lösningar kan passa utmärkt i vissa sammanhang och för vissa personer, medan andra växer av andra former av belöningssystem eller program. För företag med många olika behov är det ofta en bra idé att ta fram skräddarsydda program som kan användas på olika sätt och inom olika delar av företaget. I utvecklandet av dessa lösningar bör man ta hänsyn till följande:

Behovsanalys

Arbetet med att lansera ett motivationsprogram inleds med en analys av företagets aktuella behov. Vad behövs för att de önskade målen ska uppfyllas? Vilka avdelningar behöver fokusera mer på vad, och när? Genom att ta fram svar på frågor som dessa blir det möjligt att skissa upp ett första utkast för ett program som är anpassat efter företagets förutsättningar och som kartlägger vilka delar av personalstyrkan som framförallt berörs. I det här läget kan du också inspirera personalstyrkan lite extra genom exempelvis en kompletterande motivation föreläsning.

Lansering

När programmet är framtaget väntar nästa viktiga steg – den faktiska lanseringen. I samband med detta är det viktigt att informera de anställda om bakgrunden till motivationsprogrammet och vad det är tänkt att ha för effekter. Det är ocksåbetydelsefullt att i detta skede svara på alla eventuella frågor om arbetet framöver, för att undvika att missuppfattningar eller flaskhalsar ska komma i vägen för motivationsprogrammets effekter.

Avstämning

Ett tag efter programmets lansering är det viktigt att följa upp resultaten. Vilka förändringar har det inneburit, och ligger dessa i linje med de förväntade? Om inte, vad beror det på? I den här fasen framgår det också vilken personal som svarar bra påprogrammets upplägg, och vilka som har behov av kompletterande insatser som exempelvis motiverande samtal.

Belöningar

När satsningen, eller det aktuella arbetet är färdigställt och de eftersträvade målen är uppfyllda, ska personalstyrkan få sin utlovade belöning. Att de verkligen får denna är helt avgörande för att motivationsprogram även fortsättningsvis ska vara ett effektivt inslag i verksamheten. Naturligtvis är det också av hög betydelse att belöningen passar de anställda och deras intressen.

Motivation Service AB kan ta fram passande lösningar för verksamheter som vill nå sina mål på ett mer effektivt sätt, och som förstår vikten av motiverad personal. Kontakta Motivation Service redan idag!