Sälj – och motivationsprogram för ökad lönsamhet

Företag som arbetar med försäljning vet att goda säljresultat är avgörande för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt. Motsatsen, att hela tiden ligga lite på efterkälken, ger däremot dålig lönsamhet och skapar dessutom frustration hos personalen.

Men hur ska man då göra för att nå ut till befintliga och nya kunder på ett effektivt sätt? Hur når man ut till kunderna som också kan fungera som ambassadörer och sprida det goda ordet om verksamheten och varumärket?

Mycket handlar naturligtvis om att utforma lojalitetsprogram som passar verksamheten, och som matchar kundernas behov och önskemål. Kundklubbar, med kampanjer och erbjudanden som är anpassade för de individuella behoven är ett bra exempel på en lösning som knyter kunderna närmare ditt företag.

Men, det räcker inte med att stärka de externa relationerna. Lika viktigt är det att utveckla samarbetet och resultaten internt på företaget. På så sätt skapas motivation och energi som i sin tur kan påverka hela företaget positivt. Följande är några exempel på motivationsprogram som kan lanseras inom verksamheten för att stärka lönsamheten och samtidigt utveckla de anställdas engagemang:

Säljtävlingar

En säljtävling handlar inte, som man kan tro, om att lyfta fram och hylla enbart toppsäljare. Ett sådant upplägg får lätt omvänd effekt och riskerar att undergräva motivationen hos många som kanske inte lyckas prestera på samma sätt. Målet är tvärtom, att stärka hela företagsgruppen på lång sikt.

För att lyckas med detta är det viktigt att alla anställda får tydligt uppsatta mål som också är rimliga och möjliga att uppnå. Effektiva säljtävlingar bygger också på att man som chef ger teamet och medarbetarna löpande feedback och respons på deras insatser så att de vet om de är på rätt väg. Delmål och delbelöningar är också ett användbart grepp för att upprätthålla personalens fokus och lust att prestera.

Belöningsprogram

Via ett belöningsprogram är det möjligt att inkludera hela teamet i motivationsarbetet. På så vis stärks inte bara de anställdas motivation och självförtroende utan även de interna relationerna på arbetsplatsen. Applåder är ett exempel på verktyg som kan användas för att uppnå detta. Applåder är en digital plattform där medarbetarna belönar varandra med poäng i samband med goda prestationer. Poängen kan sedan användas i den sammanlänkade premieshopen där det finns både produkter och upplevelser för alla olika smakinriktningar.

Framgångsrika varumärken bygger på goda kundrelationer, motiverade medarbetare och hög lönsamhet. Vi på Motivation Service hjälper er dit, och erbjuder skräddarsydda lösningar för just era behov och förutsättningar. Läs mer på vår webbplats och kontakta oss så berättar vi mer om vikten och värdet av motiverade medarbetare.