Säljtävlingar – för stärkta resultat och team

Nyckeln till motiverade anställda är inte bara sammanhållning, arbetsglädje, god kommunikation och tydlig arbetsfördelning. Samtliga medlemmar i teamet behöver bekräftelse och växer av att du som chef ser dem, deras kompetens, prestation, resultat och utveckling.

En säljtävling är då ett bra alternativ. Helt enkelt eftersom den både stärker enskilda anställda, och avdelningen som helhet – samtidigt som den direkt förbättrar företagets omsättning. Ett program av det här slaget kan också skräddarsys efter era förutsättningar och behov, vilket gör att du kan vara säker på att dina medarbetare belönas och premieras på relevanta sätt. Eftersom säljprogrammen enkelt kan integreras med vår premieshop så finns det också många möjligheter för personalen att själv välja belöning utifrån ett visst urval produkter och/eller upplevelser.

Traditionella säljtävlingar byggde ofta på idén om att premiera toppsäljare, snarare än hela teamet. Som mest ledde detta till kortsiktig motivation hos bara några få, medan undergrävd självkänsla och sämre inspiration blev resultatet hos den större gruppen.  Nu vet vi, som har god insikt och kunskap om motivations – och incitamentsprogram, att det handlar om att mäta mer än bara resultat och siffror. Det handlar om att se människorna bakom resultaten, deras kunskap och utveckling. Bara genom att hitta fram till rätt beteenden kan ni som företag hitta fram till rätt resultat.

Vi hjälper er dit, utan att ni behöver oroa er för ett arbetsklimat med vassa armbågar och hets att prestera. Vi arbetar uteslutande med moderna, genomtänkta lojalitetsprogram och motivations träning där alla anställda har chansen att nå just sina mål. Bara genom att alla inkluderas och belönas finns det chans till det där verkliga engagemanget som faktiskt utvecklar verksamheten.

Våra säljtävlingar handlar heller inte om enstaka belöningstillfällen vid tävlingens slut. Tvärtom tror vi på upplägg om löpande återkoppling , uppmuntran och respons, för att ytterligare stärka medarbetarnas engagemang, lust och samtidigt visa på att de är på rätt väg.

Behöver du förbättra omsättningen, säljresultaten och samtidigt skapa mer arbetsglädje i ditt team? Kontakta oss redan idag!  Vi analyserar era behov och skräddarsyr lösningar som hjälper er att uppfylla era mål. Eftersom vi vet att motivation och lojalitet inte är någonting som kan tvingas fram på ett ögonblick prioriterar vi också att göra ett gediget och noggrant förarbete innan ditt säljprogram lanseras. Med oss på Motivation Service kan du alltid känna dig trygg.