Inlägg

Applådera dina anställda med belönings- och lojalitetsprogram

Relationer måste underhållas för att fungera. Det gäller även relationer kollegor emellan. Uppskattning och kommunikation är viktiga inslag för att personalstyrkan ska sträva mot samma mål och leverera goda resultat. Medarbetare som löpande uppmuntras och ges utrymme att utvecklas knyts också närmare dig som arbetsgivare.

Läs mer

Kundklubb och andra belöningar

I all företagsverksamhet är det viktigt att knyta kunderna till sig. Genom lojala kundrelationer säkerställer du långsiktiga kontakter, som i sin tur är helt grundläggande för att bibehålla och uppnå ett bättre resultat. Ett sätt att motivera kunder att återvända till din verksamhet är att bjuda in dem till en kundklubb där de aktivt får ta del av nyheter, personliga erbjudanden, rabatter och inbjudan tillevents. Tack vare sitt medlemskap känner sig kunderna premierade och sedda och de förstår att de är av hög betydelse för ditt företag. Varumärkesvård handlar med andra ord inte bara om renodlad marknadsföring. Detta arbete kräver också mer djuplodande satsningar som faktiskt riktar sig direkt till redan befintliga kunder. Läs mer