Tips i arbetet med motivations- och lojalitetsprogram

Det talas ofta om lojalitet, men vad innebär det egentligen och varför bör arbetsgivare sträva efter att motivera sina anställda?

För det första, att dina anställda blir kvar på ditt företag under lång tid är en grundläggande förutsättning för verksamhetens utveckling. Tack vare kontinuitet kan teamet fokusera på sina arbetsuppgifter och slipper flaskhalsar i form av till exempel upprepade nyrekryteringar.

Om inte medarbetarna byts ut och förnyas stup i kvarten underlättas goda relationer och sammanhållning som leder vidare till trivsel och stärkt lojalitet. På så vis sluts den positiva cirkeln som gynnar både produktivitet och lönsamhet.

Hur ska man då göra för att säkerställa lojalitet bland de anställda? Följande är några tips:

Tydliga och utmanande mål

Anställda uppskattar stimulerande och utmanande arbetsuppgifter som bidrar till yrkesmässig och personlig utveckling. Tala ofta med dina anställda för att få en bra bild av hur de upplever sina arbetsuppgifter och var inte rädd för att ställa krav eller sätta upp nya mål. Många gånger kan detta leda till stärkt motivation, ökat självförtroende och bättre trivsel som i förlängningen gynnar företaget som helhet. Ett bra tips är att använda skräddarsydda motivationsprogram för att löpande uppmuntra och inspirera personalen.

Kompetensutveckling

Anställda som upplever att de står still eller fastnar söker sig lätt till nya arbetsplatser för att hitta fram till nya karriärmässiga utmaningar. Genom att löpande erbjuda kompetensutveckling möjliggör du inte bara personlig utveckling utan formar också bred kompetens som kan bidra på fler sätt än tidigare.

Stärk varumärket

En stolt anställd är en lojal anställd, så se till att aktivt marknadsföra företagets arbete och lyft gärna fram områden som berör välgörenhet eller miljöarbete. Förslagsvis på sociala medier och liknande kanaler. PR är med andra ord inte bara viktigt för företagets branding utan också av stor betydelse för dig som vill arbeta för stärkt lojalitet bland de anställda.

Motiverad och lojal personal kan utveckla verksamheter och företag på helt nya sätt. Vi på Motivation Service hjälper er med lösningar för just era behov, skräddarsydda efter noggrann analys. Läs mer på vår webbplats och kontakta oss så berättar vi mer om våra motivations- och lojalitetsprogram och om värdet av lojala medarbetare